17.1 Menulis kod PHP yang selamat, bahagian 1

Belajar bagaimana untuk menghindari kesilapan yang biasa dilakukan dalam PHP, menjadikan sistem atau laman web kita adalah selamat.

PHP adalah bahasa sangat mudah untuk dipelajari, dan ramai yang pernah menggunakannya tidak mempunyai latar belakang yang hebat dalam pengaturcaraan. Dan ianya mudah untuk menghasilkan sebuah laman web yang sangat berinteraktif.

Tutorial: 

17.5 Tag awan (Cloud Tag)

Penghargaan: Badang

Pastikan kita ada aplikasi: 
a. Dreamweaver (notepad pun boleh) atau sebarang editor PHP.
b. Pelayan web localhost ~ WAMP, EasyPHP (dicadangkan).

Jom, kita teruskan jer tutorial kita.

1. Bukak editor PHP, mulakan kod asas pembukaan PHP iaitu

<?php

2. Kemudian, buat fungsi bagi susunan perkataan yg kita nak paparkan:

Tutorial: 

18.9 Pengunaan Mysql Update

Mengemaskini data menggunakan UPDATE

Pernyataan UPDATE digunakan untuk mengemaskini data dalam pangkalan data.

Tatatanda

UPDATE nama_jadual
SET nama_lajur=nilai,
WHERE nama_lajur_yang_ingin_diubah = nilai

Nota : Jika anda menggunakan pernyataan WHERE, semua data yang berkaitan akan dikemaskini.

Contoh:

Jika akan mengubah "Nama_Ayah" bagi data pelajar yang bernama "Ali" dari "Razak" kepada "Abdul Razak".

Tutorial: 

18.7 Penggunaan Order By

Penggunaan ORDER BY

Penggunaan Order By adalah untuk meyusun data yang dicapai dalam bentuk menurun atau menaik.

Pada asasnya, Order By akan menyusun secara menaik

Jika anda ingin membuat susunan secara menurun adalan boleh menambah perkataan DESC.

Tatatanda

SELECT * nama_lajur
FROM nama_jadual
ORDER BY nama_lajur ASC/DESC

Contoh dibawah akan memaparkan data dalam jadual Pelajar berdasarkan lajur "Umur".

Tutorial: 

18.6 Penggunaan WHERE

Penggunaan WHERE

Perkataan "WHERE" digunakan untuk mencapai data yang spesifik daripada pangkalan data.

Tatatanda

SELECT nama_lajur
FROM nama_jadual
WHERE nama_lajur operator kriteria_anda

Contoh:

Contoh dibawah, kita akan mencapai semua data dalam pangkalan data Pelajar yang mempunyai nama "Ali".

Tutorial: 

Pages