Tutorial dan perihal berkaitan dengan penghantaran dan pengurusan kandungan dalam Drupal 7

8.1 Mengaktifkan 'taxonomy' pada 'content type'

Dalam tutorial sebelum ini kita telah menghasilkan satu taksonomi untuk dijadikan sebagai kumpulan atau pengelasan untuk setiap kandungan yang akan dihantar. Tetapi masih belum mengaktifkan fungsi ini untuk wujud pada mana-mana jenis kandungan. Dalam D7, proses pengaktifan ini berbeza berbanding pada D6 kerana taksonomi kini telah dirombak untuk menyokong Field API. Oleh itu, antaramuka taksonomi juga perlu diuruskan menerusi penambahan medan atau field pada setiap jenis kandungan yang diperlukan.

6.1 Konfigurasi blok menerusi Context link

Ini adalah perkara terbaru yang diimplemenkan dalam D7; Contextual links. Modul ini telah diterapkan sepenuhnya semasa pemasangan. Jika anda menggunakan D6, ianya boleh didapati di laman web rasmi Drupal.org.

Contextual links membolehkan kita memaparkan konfigurasi untuk kandungan samada nodes atau blok secara terus dari paparan utama tanpa melalui proses memasuki ruangan pentadbiran blok dan kemudian mencari blok tersebut seperti dalam D6. Ianya sangat berguna untuk laman yang mempunyai puluhan blok yang aktif pada satu-satu paparan.

6 Mengendali blok-blok

Dalam D7, konsep blok atau kandungan ringkas mudah alih masih lagi dikekalkan daripada versi D6. Penggunaan blok membolehkan satu halaman mempunyai beberapa informasi ringkas bersama dengan kandungan utama. Kelebihan lain, anda boleh meminda blok ini ke kedudukan yang berlainan, muncul pada halaman sepatutnya dan digunakan oleh pengguna tertentu.

Untuk mengakses ke bahagian pentadbiran blok, pergi ke Structure Blocks. Ini adalah halaman utama yang memaparkan ke semua blok yang wujud dalam sistem anda.

5 Menyelenggara Secondary menu (menu sokongan)

Secondary menu merupakan menu sokongan kepada sistem. Setiap menu yang dibina menerusi ruangan pentadbir menu (Aministration Structure Menu) akan mencetuskan satu arahan untuk pembinaan satu blok.

Blok merupakan kandungan sampingan yang melengkapi satu-satu paparan halaman. Kandungan ini mungkin terhasil daripada modul, menu dan penghasilan blok secara manual.

3 Mengaktifkan pautan menu pada kandungan

Menu atau pautan memain peranan yang penting untuk menghubungkan satu-satu kandungan ke bahagian pautan utama Drupal. Secara lalainya, Drupal akan menyenaraikan kandungan pada laman utama berdasarkan kepada bilangan yang ditetapkan dan mengikut susunan tarikh serta disetkan untuk dipaparkan di bahagian laman utama.

Namun sekiranya kandungan pada laman anda telah bertambah dari semasa ke semasa, ianya akan terlindung dengan kandungan yang baru. Menu berfungsi untuk menyediakan satu pautan terus kepada kandungan yang dipilih.

Pages