2 Penghasilan satu pangkalan data

Drupal memerlukan satu pangkalan data dihasilkan dan disambungkan dengan sempurna antara kedua-duanya sebelum dapat berfungsi. Pangkalan data ini bertujuan menyimpan, merekod dan mengeluarkan semula semua maklumat yang berkaitan apabila satu-satu tugas dijalankan di Drupal.

Terdapat pelbagai jenis pangkalan data yang wujud dan Drupal menyokong beberapa jenis iaitu:

Tutorial: 

1 Peletakan dan penetapan fail-fail Drupal 7

Salah satu keperluan yang perlu disediakan sebelum pemasangan boleh dilakukan adalah meletakkan fail-fail Drupal di dalam pengehosan web atau pelayan virtual. Proses ini saya bahagikan kepada dua situasi iaitu di pengehosan web dan localhost.

Pengehosan web

Bagi pengguna yang sudah mempunyai hos web sendiri, lebih baik sekiranya anda melakukan pemasangan Drupal terus dari sana. Bagi yang ingin baru mencuba, digalakkan untuk membuatnya di localhost terlebih dahulu. Tetapi pastikan pengehosan web menyokong penggunaan sambungan fungsi PDO pada PHP.