Perihal tutorial yang berkaitan dengan pemasangan, penggunaan, pengurusan dan penetapan modul-modul tambahan Drupal

11.4 Proses 'backup' secara berjadual

Selain melakukan proses salinan pangkalan data secara manual, modul ini dilengkapi dengan fungsi untuk melakukan proses salinan secara berjadual atau berkala (schedule). Fungsi ini membolehkan setiap proses salinan dilakukan mengikut selang masa dan keperluan pengguna.

Proses salinan ini akan dijalankan dengan bantuan daripada 'cron' Drupal. Jadi anda perlu pastikan bahawa cron dapat dijalankan dengan sempurna. Jika tidak proses salinan secara automatik sememangnya tidak akan dijalankan.

11.3 Profil tetapan untuk setiap proses backup

Pada peringkat awal mengenai modul ini, kita boleh melakukan proses backup sama ada menerusi manual atau pun berjadual. Proses ini boleh ditetapkan satu profil atau konfigurasi yang pelbagai. Sebagai contoh penamaan untuk fail salinan, bentuk mampatan, jadual dalam pangkalan data yang akan disalin serta notifikasi setiap kali ianya dijalankan.

Konfigurasi ini ditetapkan dibahagian Profiles. Di ruangan pentadbiran modul Backup and Migrate, klik pada tab Profiles.

11 Modul Backup and Migrate

Backup atau salinan pendua kepada laman web anda yang sebenar sangat penting bagi memastikan kita mempunyai alternatif yang terbaik sekiranya berlaku sesuatu seperti digondam, laman web rosak, kehilangan data atau tindakan diluar jangkaan. Pangkalan data adalah yang paling penting untuk di"backup" memandangkan sistem Drupal sepenuhnya berpegang kepadanya bagi membenarkannya ia beroperasi.

6 Modul: Boost (pemecut Drupal)

Drupal adalah satu sistem pengurusan kandungan yang sangat kompleks. Dengan keupayaan tersebut menjadikannya sedikit perlahan untuk dijalankan sekiranya terdapat banyak modul-modul yang dipasang. Sungguhpun Drupal menyediakan sistem cache yang sangat hebat, namun tempoh pemprosesan yang perlu dijalankan oleh pihak pelayan menjadikan paparan halaman lambat untuk dibuka.

7 Pemasangan modul Mediafront

Pasang Drupal 6 dan modul berkaitan

 1. Terlebih dahulu perlu pasang Drupal 6. Sila rujuk tutorial pemasangan Drupal di sini.
 2. Muat turun modul Mediafront dan modul berkaitan seterusnya pasang ke dalam http://[namdomain]/[direktori-drupal]/sites/all/modules.
  1. Mediafront 6.x-1.0-rc5
  2. CCK
  3. Views
  4. Filefield
  5. Imagefield
  6. ImageCache
  7. Embedded Media Field
  8. Contemplate
 3. Seterusnya aktifkan ke semua modul di atas dan kebenaran pengguna untuk setiap pengguna bergantung kepada tetapan tertentu (kebenaran mentadbir ke semua ini hanya diberikan kepada golongan pentadbir).

Cipta jenis kandungan

Pages