2 Hasilkan email pengesahan pada borang pendaftaran


Borang pendaftaran akaun pengguna Drupal didatangkan secara lalai dengan dua medan utama iaitu nama pengguna dan alamat emel. Bergantung kepada konfigurasi yang ditetapkan pada Administration Configuration People Account settings, Drupal akan memaparkan tambahan medan seperti kata laluan dan profil pengguna pada borang pendaftaran.


3 Modifikasi theme sedia ada

Dalam tidak sedar rupanya kita sudah masuk ke bahagian ketiga. Menunjukkan kita sudah semakin hampir dalam proses membangunkan theme secara khas. Tetapi sebelum melangkah dengan lebih jauh adalah lebih baik kita cuba bermain dahulu dengan theme yang sedia ada.

Kita akan melihat fail-fail dan struktur direktori Drupal dalam membenarkan sistem mengenal pasti dan membacanya dengan baik. Di samping itu, kita akan cuba belajar menggunakan satu alatan bantuan yang sangat membantu khas untuk pembinaan dan modifikasi theme.

The full content of this page is available to premium users only.

2.1 Konfigurasi paparan elemen pada theme

Kembali semula ke bahagian Settings untuk theme Bartik. Pada bahagian Toggle Display, kita boleh mengawal beberapa elemen yang bersangkutan dengan theme ini. Sebagai contoh, sekiranya kita tidak memerlukan gambar atau avatar pengguna (penulis) dipaparkan untuk setiap entri yang ditulis oleh mereka, padamkan tandaan untuk User pictures and posts.

The full content of this page is available to premium users only.

2 Konfigurasi theme dari sistem pentadbiran

Kita telah mengenali dengan lebih dekat tentang sistem yang diaplikasikan oleh Drupal dalam proses pembinaan paparan dalam artikel sebelum ini. Bermula daripada konsep sehinggalah kita melihat fail-fail yang terlibat dalam keseluruhan theme.

Mungkin terlalu awal untuk kita memahami perkara-perkara seperti ini, tetapi ia adalah satu konsep asas yang perlu diketahui oleh pembangun templat dalam Drupal. Beberapa perkara yang sama juga akan disebut dalam bahagian-bahagian selanjutnya.

The full content of this page is available to premium users only.

1.2 Mentakrifkan kewujudan theme baru

Jika kita rujuk semula kepada Sistem theme dalam Drupal, terdapat satu fail yang dipanggil .info disorotkan dengan warna merah. Fail ini menyimpan semua maklumat berkenaan dengan theme kita. Ini termasuklah nama theme, konfigurasi, keperluan modul terpasang siap dan fungsi-fungsi pemboleh ubah.

The full content of this page is available to premium users only.

1.1 Sistem theme dalam Drupal

Sebelum melangkah dengan lebih jauh, lebih baik kita mengenali dan mendalami dahulu bagaimana sistem theme dalam Drupal ini berfungsi. Kita akan mendalami koleksi fail-fail yang terlibat dalam pembinaan satu-satu theme.

Theme dan Sub-theme

Theme merupakan templat utama yang digunakan hasil daripada gabungan beberapa fail dalam folder themes.

The full content of this page is available to premium users only.

1 Apa itu Theme?

Theme merupakan elemen atau beberapa fail yang dilaksanakan dalam Drupal untuk mengawal susunan dan bentuk paparan laman web.

Bahagian ini menuntut pengetahuan mengenai HTML dan CSS dengan banyaknya. Namun begitu pengalaman dalam menggunakan PHP secara asas sudah mencukupi. Kita akan bermula dengan mengubah suai templat Drupal 7 yang sedia ada dan diikuti dengan pembinaan templat daripada awal.

The full content of this page is available to premium users only.

Pages