Tutorial yang berkaitan dengan Drupal versi 6 sahaja.

7 Modifikasi dan perubahan kecil templat Drupal 6

Bahagian buku panduan ini mengumpulkan ke semua perubahan, modifikasi dan selitan kod-kod aturcara yang boleh digunakan dalam pembangunan templat untuk Drupal 6.

Ruangan ini menempatkan himpunan kod-kod yang hanya dikendalikan oleh pengguna mahir. Untuk anda yang masih baru dalam pembinaan templat, sila rujuk kepada tutorial Penghasilan templat Drupal 6 secara berperingkat sebagai asas terlebih dahulu.

6 Modul: Boost (pemecut Drupal)

Drupal adalah satu sistem pengurusan kandungan yang sangat kompleks. Dengan keupayaan tersebut menjadikannya sedikit perlahan untuk dijalankan sekiranya terdapat banyak modul-modul yang dipasang. Sungguhpun Drupal menyediakan sistem cache yang sangat hebat, namun tempoh pemprosesan yang perlu dijalankan oleh pihak pelayan menjadikan paparan halaman lambat untuk dibuka.

8.2 Media mover: Pendaftaran akaun Youtube

Supaya Drupal dan Youtube dapat dihubungkan antara satu sama lain, satu perantaraan kebenaran perlu dihasilkan. Atau dalam erti kata lain, Youtube perlu membekalkan “API key” untuk digunakan dalam Drupal.

Oleh itu, kita perlu menghasilkan satu akaun di Youtube terlebih dahulu. Sekiranya anda mempunyai akaun Gmail sebelum ini, Youtube boleh mengambil ID tersebut untuk penghasilan akaun baru. Ke semua video-video yang dimuat naik akan disimpan dalam akaun ini.

8.1 Media mover: Pemasangan modul penyediaan platform

Kita akan menggunakan modul dari Drupal.org iaitu Media Mover. Anda boleh muat turun dan kembangkannya di fail pelipat sites/all/modules.

Tujuan dan fungsi modul ini adalah untuk mengendalikan fail-fail media sama ada video atau muzik. Ia merupakan modul API – bermakna ia adalah platform kepada modul-modul lain untuk berfungsi dan menyediakan fungsi yang lebih yang tidak dijalankan oleh modul ini sendiri.

Terdapat 4 (empat) langkah atau frasa aktiviti yang akan dijalankan iaitu:

1 Memecut Drupal kepada tahap paling optimum

Drupal pada pemasangan asas memuatkan beberapa modul bagi membolehkan ianya berfungsi sebagai sistem pengurusan kandungan. Tetapi apabila anda mula menambah fungsi yang lain dengan modul tambahan, sistem akan mula terbeban dengan penambahan kuari dan beban pemprosesan.

Keadaan akan lebih bertambah buruk apabila proses capaian data untuk kemaskini melalui modul "Update" dilakukan berakhir dengan skrin putih (WSOD).

8.5 Fail node.tpl.php

Drupal telah memperkenal konsep "nodes" yang menjadi nadi kepada sistem tersebut sehingga membolehkannya berkembang dengan lebih fleksibel. Jika page.tpl.php mengawal keseluruhan paparan laman, maka node.tpl.php mengawal paparan untuk kandungan tersebut.

Seperti lain-lain fail, node.tpl.php mempunyai API yang tersendiri yang boleh digunakan untuk mengawal bentuk paparannya keapda pengguna. Senarai API yang terlibat adalah seperit berikut:

Pages