Mengubah suai profil pengguna DN.my

Forums: 

Drupal Note masih mengekalkan reka bentuk asal untuk profil pengguna menggunakan templat yang dibekalkan bersama Drupal. Pihak kami masih dalam pembangunan untuk mengeluarkan satu reka bentuk profil pengguna yang baru yang akan fokus kepada akses capaian terhad dan lebih baik.

Sehingga saat ini, semua maklumat pengguna dipaparkan secara telus oleh orang awam. Ini bagi membenarkan enjin carian untuk melakukan pengindeksan dengan lebih baik.

8.1 Fail .info

Fail .info menyimpan segala maklumat yang diperlukan untuk menerangkan sepenuhnya mengenai templat. Drupal akan menyaring ke semua maklumat untuk diterjemahkan kepada pengguna. Dalam fail ini mengandungi beberapa kod aturcara yang akan mengawal fungsi dan pemaparan beberapa fungsi.

Fail .info adalah hampir sama dengan fail .ini (dalam Windows). Setiap baris aturcara mempunyai pemboleh ubah dan nilai yang berpasangan dan ditengah-tengahnya mempunyai tanda sama dengan (=). Titik noktah berkoma (;) digunakan untuk menulis komen atau rujukan.

3 Memahami CSS dalam Drupal

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan teknologi piawai yang diguna pakai dalam mengawal bentuk paparan dan persembahan sesuatu laman. Dan dalam Drupal, CSS digunakan sepenuhnya bagi mengawal, mengubah dan memberikan "perasaan" kepada templat.

Apabila laman Drupal dimuat turun dan dipanggil melalui pelayar web (web browser), satu atau lebih fail CSS akan dipanggil yang menyediakan maklumat yang spesifik untuk paparan maklumat sesuatu laman.