8.1 Mengaktifkan 'taxonomy' pada 'content type'

Dalam tutorial sebelum ini kita telah menghasilkan satu taksonomi untuk dijadikan sebagai kumpulan atau pengelasan untuk setiap kandungan yang akan dihantar. Tetapi masih belum mengaktifkan fungsi ini untuk wujud pada mana-mana jenis kandungan. Dalam D7, proses pengaktifan ini berbeza berbanding pada D6 kerana taksonomi kini telah dirombak untuk menyokong Field API. Oleh itu, antaramuka taksonomi juga perlu diuruskan menerusi penambahan medan atau field pada setiap jenis kandungan yang diperlukan.

6.5 Perbezaan antara jenis kandungan (Content type) dan taksonomi (Taxonomy)

Jenis kandungan dan taksonomi, kedua-duanya memberikan fungsi yang hampir sama. Ianya membolehkan setiap kandungan dikategorikan dan diurus dengan lebih sempurna. Tetapi, kenapa perlu wujud dua elemen yang memberikan fungsi yang sama dalam Drupal?

Walaupun kedua-duanya mempunyai tanggungjawab yang hampir sama, setiap satu menyediakan fungsi yang berlainan pada situasi dan keadaan yang berbeza.

Perbezaan yang ketara antara jenis kandungan dan taksonomi

Jadual di bawah menerangkan perbezaan yang ketara antara kedua-dua elemen ini.

Tutorial: