Apa itu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Kebanyakan perisian-perisian ini hanya direka untuk menghantar keluar emel menerusinya sahaja. Apabila kita melakukan tetapan untuk menggunakan satu-satu perisian mengendalikan mel, secara tipikalnya kita perlu memberikan maklumat SMTP kepadanya bagi tujuan penghantaran keluar sebarang mel. Manakala terdapat dua protokol lain yang digunakan untuk menerima mel daripada luar iaitu POP3 dan IMAP.

Apa itu "Mail server" (pelayan emel)

Ianya sangat mudah untuk memahami bagaimana satu-satu proses penghantaran emel berlaku memandangkan kaedahnya adalah membawa maklumat daripada satu titik A kepada titik B. Namun yang perlu dijelaskan adalah bagaimana mesej dalam emel tersebut bergerak dari penghantar kepada pengguna yang tertentu/spesifik? Proses ini melibatkan satu bahagian yang kita panggil pelayan emel (Mail server).

Konfigurasi klien emel pada pelantar Android


Tutorial kali ini akan menunjukkan secara lengkap tatacara untuk melakukan konfigurasi bagi klien emel menerusi aplikasi emel yang telah didatangkan dengan Android. Terdapat beberapa aplikasi lain yang boleh dimuat turun di Android Market seperti K-9 Mail. Tetapi yang penting anda perlu mempunyai telefon pintar yang dipacukan dengan pelantar Android.Tambahan