9.1 Modul yang diperlukan untuk SEO Drupal

Sekarang kita akan beralih kepada modul-modul yang diperlukan untuk mengoptimumkan SEO Drupal. Anda boleh sama ada memuat turun satu per satu atau ke semuanya sekali gus dan ditempatkan di sites/all/modules. Namun elakkan daripada mengaktifkannya terlebih dahulu kerana dikhuatiri anda terlepas beberapa konfigurasi yang perlu dilakukan.

SEO Checklist: modul ini menyediakan satu senarai semak dengan pautan untuk memuat turun dan konfigurasi bahagian pentadbir ke semua modul yang diperlukan untuk pengoptimuman SEO.