7.3 Workflow: Penetapan kebenaran melalui peranan

Pada bahagian ini adalah yang paling kritikal dan terpenting kerana melalui kebenaran (permission) membolehkan satu tatakerja dijalankan dengan sempurna. Pada bahagian ini juga tetapan perlu dilakukan satu per satu dan prosesnya agak cerewet dan memakan masa.

Oleh itu anda memerlukan kesabaran sedikit untuk memahami sistem tersebut. Untuk memulakan proses ini, klik pautan "Edit" pada tatakerja yang telah kita hasilkan seperti dalam rajah di bawah: