Pembangunan template Drupal 7

Template atau "theme" dalam Drupal berfungsi untuk memaparkan bentuk dan persembahan laman web mengikut reka bentuk dan susunan daripada pihak pembangun. Sistem pengurusan kandungan pada masa sekarang telah mengasingkan bentuk paparan dan kandungan secara berasingan.

Tujuan utama adalah bagi memudahkan setiap urusan dan kendalian sesuatu laman web. Berbeza dengan cara tradisional, kandungan dimuatkan secara terus ke dalam fail-fail HTML. Keadaan ini menyebabkan setiap perubahan kepada paparan perlu dilakukan secara berulang kali pada setiap satu fail HTML.

5 Struktur asas pembinaan templat Drupal

Templat adalah satu siri koleksi beberapa fail yang digabungkan bagi menghasilkan beberapa lapisan penampilan. Dalam menghasilkan satu templat Drupal, anda boleh gunakan sama ada templat yang sudah dihasilkan atau menghasilkannya sendiri. Dalam Drupal, terdapat beberapa fail yang perlu diketahui bagi menghasilkan dan mengawal setiap paparannya.

Jika anda rujuk pada tutorial sebelum ini, terdapat beberapa terma yang sudah biasa anda dengari. Dan dalam aspek templat kita akan aplikasi dan mengawal terma-terma ini iaitu:

3 Memahami CSS dalam Drupal

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan teknologi piawai yang diguna pakai dalam mengawal bentuk paparan dan persembahan sesuatu laman. Dan dalam Drupal, CSS digunakan sepenuhnya bagi mengawal, mengubah dan memberikan "perasaan" kepada templat.

Apabila laman Drupal dimuat turun dan dipanggil melalui pelayar web (web browser), satu atau lebih fail CSS akan dipanggil yang menyediakan maklumat yang spesifik untuk paparan maklumat sesuatu laman.

CSS

HTML pada asalnya dibina dan dicipta untuk memaparkan informasi dalam cara yang paling mudah dan ringkas, dengan estetika menumpukan kepada kandungan itu tersendiri berbanding paparan keseluruhan laman (dan tidak mengira jenis pelantar sistem operasi dan perisian pelayar).

Buat masa sekarang, teknologi semakin maju, laman web sudah semakin popular. Paparan kepada bentuk laman web yang memaparkan kandungan laman telah menjadi satu elemen yang paling kritikal dan penentu kepada kejayaan laman tersebut.

Tutorial: