6 Pengoptimuman SEO Drupal

Tutorial kali ini akan menyentuh seberapa lengkap dan mendalam untuk meningkatkan SEO (Search Engine Optimization) dengan menggunakan sistem pengurusan kandungan Drupal. Di akhir tutorial, setiap laman web akan lebih mesra kepada agen carian dan lebih mudah untuk diindeks masuk ke dalam pangkalan data mereka.

Tips kali ini hanya hampir keseluruhannya dipraktiskan sekiranya menggunakan sistem pengurusan kandungan Drupal sahaja. Anda boleh mengambil isi-isi penting untuk digunakan pada laman web yang lain berpandukan kepada langkah-langkah yang ditunjukkan.