17.1 Menulis kod PHP yang selamat, bahagian 1

Belajar bagaimana untuk menghindari kesilapan yang biasa dilakukan dalam PHP, menjadikan sistem atau laman web kita adalah selamat.

PHP adalah bahasa sangat mudah untuk dipelajari, dan ramai yang pernah menggunakannya tidak mempunyai latar belakang yang hebat dalam pengaturcaraan. Dan ianya mudah untuk menghasilkan sebuah laman web yang sangat berinteraktif.

Tutorial: