2 Konfigurasi theme dari sistem pentadbiran

Kita telah mengenali dengan lebih dekat tentang sistem yang diaplikasikan oleh Drupal dalam proses pembinaan paparan dalam artikel sebelum ini. Bermula daripada konsep sehinggalah kita melihat fail-fail yang terlibat dalam keseluruhan theme.

Mungkin terlalu awal untuk kita memahami perkara-perkara seperti ini, tetapi ia adalah satu konsep asas yang perlu diketahui oleh pembangun templat dalam Drupal. Beberapa perkara yang sama juga akan disebut dalam bahagian-bahagian selanjutnya.

The full content of this page is available to premium users only.

Pembangunan template Drupal 7

Template atau "theme" dalam Drupal berfungsi untuk memaparkan bentuk dan persembahan laman web mengikut reka bentuk dan susunan daripada pihak pembangun. Sistem pengurusan kandungan pada masa sekarang telah mengasingkan bentuk paparan dan kandungan secara berasingan.

Tujuan utama adalah bagi memudahkan setiap urusan dan kendalian sesuatu laman web. Berbeza dengan cara tradisional, kandungan dimuatkan secara terus ke dalam fail-fail HTML. Keadaan ini menyebabkan setiap perubahan kepada paparan perlu dilakukan secara berulang kali pada setiap satu fail HTML.

5 Struktur asas pembinaan templat Drupal

Templat adalah satu siri koleksi beberapa fail yang digabungkan bagi menghasilkan beberapa lapisan penampilan. Dalam menghasilkan satu templat Drupal, anda boleh gunakan sama ada templat yang sudah dihasilkan atau menghasilkannya sendiri. Dalam Drupal, terdapat beberapa fail yang perlu diketahui bagi menghasilkan dan mengawal setiap paparannya.

Jika anda rujuk pada tutorial sebelum ini, terdapat beberapa terma yang sudah biasa anda dengari. Dan dalam aspek templat kita akan aplikasi dan mengawal terma-terma ini iaitu:

3 Memahami CSS dalam Drupal

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan teknologi piawai yang diguna pakai dalam mengawal bentuk paparan dan persembahan sesuatu laman. Dan dalam Drupal, CSS digunakan sepenuhnya bagi mengawal, mengubah dan memberikan "perasaan" kepada templat.

Apabila laman Drupal dimuat turun dan dipanggil melalui pelayar web (web browser), satu atau lebih fail CSS akan dipanggil yang menyediakan maklumat yang spesifik untuk paparan maklumat sesuatu laman.

1 Pemilihan Templat: Baru, Pertengahan, Pakar

Dalam menghasilkan atau mengubahsuai tema dalam Drupal, terdapat tiga peringkat yang ditetapkan. Anda boleh memilih untuk bermula dari peringkat baru, pertengahan atau pakar.

Templat: Peringkat baru

Sekiranya ini merupakan laman Drupal anda yang pertama dan tidak mempunyai kemahiran dalam CSS dan pengubahsuaian tema sebelum ini, dinasihatkan untuk anda memasang tema-tema dan templat yang disediakan di laman-laman yang menyediakan.

Antara pilihan yang boleh digunakan adalah seperti ini:

2 Template phpBB 3

Tutorial phpBB sudah meliputi tahap pembelajaran yang ketiga. Dalam bahagian ini, tutorial lebih berfokus kepada pengendalian paparan phpBB kepada pengguna seperti lampiran, templat serta proses pengubahsuaian secara ringkas.

Dalam tahap ini akan melibatkan beberapa kod pengaturcaraan, menyentuh HTML, CSS, PHP dan juga JavaScript. Bagi memudahkan segala tindakan, dinasihatkan agar anda mendalami atau mendapatkan asas kepada keperluan yang dinyatakan.

Tutorial: 

6.2 Jenis kandungan (Content type)

Jenis-jenis kandungan dalam Drupal

Pada pemasangan asas, Drupal mempunyai 2 jenis kandungan sahaja iaitu Page dan Story. Jenis kandungan ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza dan penggunaannya adalah bergantung kepada anda. Walau bagaimanapun, jika anda mengaktifkan module, Administer > Modules, anda akan dapat melihat lebih banyak jenis kandungan.