10 Masalah Menjalan "Cron" pada Drupal

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pengguna Drupal (selalunya melibatkan Pelayan Web) adalah proses cron tidak dapat dijalankan sepenuhnya; sama ada tidak berjaya atau tergantung dipertengahan.

Status gagal yang dipaparkan adalah seperti "Cron failed" di bahagian Administrator > Report > Status. Dan jika dilihat kepada log ralat, mesej yang dipaparkan adalah seperti "Attempting to re-run cron while it is already running".

18.1 Enjin simpanan MySQL

Satu perkara yang menguntungkan mengenai MySQL selain daripada percuma, sokongan daripada komuniti yang besar, adalah kebolehan dan fleksibelnya dalam memilih enjin simpanan yang berlainan untuk setiap jadual.

Pakej asas MySQL didatangkan dengan tujuh (7) jenis enjin simpanan maklumat termasuklah "example" yang membenarkan kita menghasilkan enjin simpanan secara khas.

Tutorial: 

17.1 Menulis kod PHP yang selamat, bahagian 1

Belajar bagaimana untuk menghindari kesilapan yang biasa dilakukan dalam PHP, menjadikan sistem atau laman web kita adalah selamat.

PHP adalah bahasa sangat mudah untuk dipelajari, dan ramai yang pernah menggunakannya tidak mempunyai latar belakang yang hebat dalam pengaturcaraan. Dan ianya mudah untuk menghasilkan sebuah laman web yang sangat berinteraktif.

Tutorial: 

11 Modul Backup and Migrate

Backup atau salinan pendua kepada laman web anda yang sebenar sangat penting bagi memastikan kita mempunyai alternatif yang terbaik sekiranya berlaku sesuatu seperti digondam, laman web rosak, kehilangan data atau tindakan diluar jangkaan. Pangkalan data adalah yang paling penting untuk di"backup" memandangkan sistem Drupal sepenuhnya berpegang kepadanya bagi membenarkannya ia beroperasi.

19.7 Kekardinalan (Cardinality) dalam SQL penentu keunikan lajur

Kekardinalan adalah merujuk kepada keunikkan nilai data-data yang terkandung dalam satu-satu lajur jadual pangkalan data. Lebih rendah kadar kekardinalan, maka semakin tinggi potensi untuk duplikasi data dalam lajur tersebut berlaku. Oleh itu, sekiranya satu lajur itu mempunyai nilai kekardinalan yang paling rendah merupakan lajur yang ke semua nilai datanya adalah sama.

Pangkalan data SQL menggunakan kekardinalan untuk membantunya melaksanakan arahan yang spesifik berdasarkan tugasan yang diberikan.

Tutorial: 

Pages