5 Perlu atau tidak Update Status?

Bermula dari versi 5, komuniti Drupal telah membina satu modul yang akan melakukan skrin untuk ke semua modul yang dipasang. Seterusnya membandingkan versi terkini dari Drupal.org. Kehebatan pengurusan ini dikendalikan dengan memasang modul Update Status. Dalam versi D6, modul ini telah diterapkan di dalam pemasangan asas.

Sungguhpun penggunaan modul ini memberi kelebihan untuk memaklumkan kepada pemilik laman mengenai versi-versi terkini Drupal dan modul-modul, ianya memberi kesan sebaliknya kepada prestasi Drupal.