Konsep asas sistem log masuk dan keluar pengguna


Secara asasnya, YA. Kebanyakan sistem yang menyediakan kemudahan ini menggunakan konsep dan kaedah yang hampir sama. Yang membezakan mereka mungkin penulisan kod, sistem nyahkod dan pengekodan untuk kata laluan dan lain-lain ciri keselamatan tambahan semasa proses pengesahan.Walau bagaimanapun, mereka tetap menggunakan konsep dan kaedah asas seperti yang akan diterangkan dalam artikel ini.