Teknologi akan datang: Web 3.0

Selaras dengan kemajuan teknologi internet, peningkatan proses permindahan data dan kepelbagaian bahasa pengaturcaraan pelbagai konsep dan idea-idea baru diperkenalkan bagi membolehkan setiap kemajuan diselaraskan dalam semua aspek.

Begitu juga dengan konsep laman web. Pertama kali laman web diwujudkan, konsep pembangunan yang lebih kepada satu hala diwujudkan atau lebih mudah dikenali sebagai Web 1.0. Apabila wujudnya kepelbagaian aturcara, peningkatan sistem klien dan pelayan, konsep Web 2.0 diperkenalkan.