4 Administer

Menu pentadbiran

Menu Administer merupakan ruangan pentadbiran dalam Drupal. Kesemua fungsi dan kawalan dalam Drupal boleh dicapai dengan menggunakan Menu ini. Ruangan Administer dibahagikan kepada 6 bahagian utama untuk memudahkan pengguna dan setiap bahagian mempunyai kepentingan tersendiri.

Ruangan 1 - Content Management

Tutorial: