7.1 Memasukkan elemen untuk jenis kandungan tertentu

Dengan menggunakan kaedah ini, sebarang elemen atau kod persendirian boleh dimasukan ke dalam setiap paparan nodes secara automatik tanpa perlu menulisnya setiap kalu kemasukan kandungan baru.

Selain dari cara ini, modul seperti Panel boleh melakukannya tetapi perlu dilakukan beberapa tetapan untuk setiap halaman yang dibina. Kaedah ini akan mengubah suai fail templat yang ada dalam folder theme Drupal.

Situasi: