Adakah Drupal 8 yang terbaik setakat ini?

Drupal sudah mencapai umurnya hampir 15 tahun di persada internet dan kini Drupal dalam proses untuk melepaskan versi yang terbaru iaitu Drupal 8. Satu menambahbaikkan terhadap versi stabil sekarang Drupal 7. Hampir 200 fungsi baru diperkenalkan dan perubahan kerangka menggunakan perkhidmatan ketiga seperti Symphony dan Twig. Ramai mula berbicara mengenainya selepas beberapa siri persidangan Drupal diadakan di seluruh dunia.

Kesilapan lazim dalam reka bentuk laman web blog

Selalunya, bagi mengumpan atau mendapatkan tumpuan daripada pembaca untuk tinggal lebih lama di web blog, lakukan semakan dengan kriteria-kriteria yang dinyatakan seperti di bawah:

#1 Tiada biblografi penulis

Melainkan laman tersebut adalah bersifat blog perniagaan, selalunya ruangan laman "Tentang kami" lebih menjurus kepada memperkenalkan syarikat kepada pengguna.

8.1 Mengaktifkan 'taxonomy' pada 'content type'

Dalam tutorial sebelum ini kita telah menghasilkan satu taksonomi untuk dijadikan sebagai kumpulan atau pengelasan untuk setiap kandungan yang akan dihantar. Tetapi masih belum mengaktifkan fungsi ini untuk wujud pada mana-mana jenis kandungan. Dalam D7, proses pengaktifan ini berbeza berbanding pada D6 kerana taksonomi kini telah dirombak untuk menyokong Field API. Oleh itu, antaramuka taksonomi juga perlu diuruskan menerusi penambahan medan atau field pada setiap jenis kandungan yang diperlukan.

9.5.2 Menulis tajuk kandungan yang sesuai kepada pembaca dan enjin carian

Dalam kes ini terdapat dua golongan yang berminat kepada tajuk kandungan anda. Yang pertama adalah enjin carian yang akan menggunakan tajuk kandungan untuk membantu mereka mendalami dan menentukan kategori kandungan laman. Kedua adalah pembaca/pengunjung yang melihat tajuk kandungan untuk membantu mereka sama ada laman web anda menepati pencarian isi kandungan yang dikehendaki. Tambahan mereka mungkin menggunakan fungsi tandaan (bookmark) sekiranya berminat. Tajuk kandungan yang sempurna meliputi kedua-dua golongan sasaran ini.

Kekurangan dan kelemahan multi-bahasa dalam Drupal 6 dan Drupal 7

Dalam satu artikel sebelum ini, saya telah menerangkan sepenuhnya bagaimana Drupal mengendalikan multi-bahasa agar ianya mengekalkan imej Drupal sebagai satu sistem yang fleksibel dan paling stabil. Setiap versi peningkatan major Drupal akan mengalami perubahan dari segi aliran proses dan kerangkanya.

Apa yang penting adalah anda perlu ketahui kekurangan dan kelemahan yang ada pada setiap versi barulah anda mendapat kelebihan dari segi pengurusan dan pembinaan laman sehingga siap.

7.2 Membina templat kandungan node dengan Content template

Proses membuat templat kandungan untuk node tertentu boleh dilakukan secara terus menerusi fail templat. Untuk pengguna baru, adalah sukar untuk memahami konsep awal pembinaan templat Drupal ditambah pula dengan penggunaan modul Content Construction Kit (CKK). Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan modul Content template.

Melalui teknik ini, paparan kandungan untuk node akan kelihatan seperti berikut:

Pages