8.1 Mengaktifkan 'taxonomy' pada 'content type'

Dalam tutorial sebelum ini kita telah menghasilkan satu taksonomi untuk dijadikan sebagai kumpulan atau pengelasan untuk setiap kandungan yang akan dihantar. Tetapi masih belum mengaktifkan fungsi ini untuk wujud pada mana-mana jenis kandungan. Dalam D7, proses pengaktifan ini berbeza berbanding pada D6 kerana taksonomi kini telah dirombak untuk menyokong Field API. Oleh itu, antaramuka taksonomi juga perlu diuruskan menerusi penambahan medan atau field pada setiap jenis kandungan yang diperlukan.

7.2 Membina templat kandungan node dengan Content template

Proses membuat templat kandungan untuk node tertentu boleh dilakukan secara terus menerusi fail templat. Untuk pengguna baru, adalah sukar untuk memahami konsep awal pembinaan templat Drupal ditambah pula dengan penggunaan modul Content Construction Kit (CKK). Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan modul Content template.

Melalui teknik ini, paparan kandungan untuk node akan kelihatan seperti berikut:

7.1 Memasukkan elemen untuk jenis kandungan tertentu

Dengan menggunakan kaedah ini, sebarang elemen atau kod persendirian boleh dimasukan ke dalam setiap paparan nodes secara automatik tanpa perlu menulisnya setiap kalu kemasukan kandungan baru.

Selain dari cara ini, modul seperti Panel boleh melakukannya tetapi perlu dilakukan beberapa tetapan untuk setiap halaman yang dibina. Kaedah ini akan mengubah suai fail templat yang ada dalam folder theme Drupal.

Situasi:

6.5 Perbezaan antara jenis kandungan (Content type) dan taksonomi (Taxonomy)

Jenis kandungan dan taksonomi, kedua-duanya memberikan fungsi yang hampir sama. Ianya membolehkan setiap kandungan dikategorikan dan diurus dengan lebih sempurna. Tetapi, kenapa perlu wujud dua elemen yang memberikan fungsi yang sama dalam Drupal?

Walaupun kedua-duanya mempunyai tanggungjawab yang hampir sama, setiap satu menyediakan fungsi yang berlainan pada situasi dan keadaan yang berbeza.

Perbezaan yang ketara antara jenis kandungan dan taksonomi

Jadual di bawah menerangkan perbezaan yang ketara antara kedua-dua elemen ini.

Tutorial: 

6.2 Jenis kandungan (Content type)

Jenis-jenis kandungan dalam Drupal

Pada pemasangan asas, Drupal mempunyai 2 jenis kandungan sahaja iaitu Page dan Story. Jenis kandungan ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza dan penggunaannya adalah bergantung kepada anda. Walau bagaimanapun, jika anda mengaktifkan module, Administer > Modules, anda akan dapat melihat lebih banyak jenis kandungan.