Enjin Carian Peka kepada Heading 1

Apa itu Heading 1

Heading 1 (H1) merupakan isi untuk segala kandungan yang dipaparkan untuk satu-satu laman. Ianya bertindak sebagai tajuk utama kepada berita, artikel atau karangan -- yang mana membantu pembaca dan pengguna internet memahami isi kandungan secara kasar. Sebagai contohnya, tajuk untuk artikel ini menggunakan H1.

Penggunaan Heading 1 adalah dirangkum dalam tag HTML: <h1[tajuk artikel]</h1

HTML

Salah satu tujuan utama penghasilan kod aturcara HTML adalah untuk bebas peranti. Bermaksud ianya boleh digunakan pada sebarang jenis pelantar sistem komputer tanpa perlu melalui proses pengubahsuaian. Bahasa pengaturcaraan HTML dibina untuk menerangkan struktur satu-satu dokumen, mengabaikan bentuk dan corak paparan.

Tutorial: