Mklink dalam Windows

Terlebih dahulu, penggunaan mklink dalam Windows memerlukan kebenaran daripada pentadbir sebelum ianya boleh digunakan sepenuhnya. Berdasarkan kepada artikel sebelum ini yang bertajuk perbezaan antara symlink dan hardlink, entri kali ini membincangkan bagaimana cara-cara untuk menghasilkan kedua-dua jenis pautan ini dalam Windows bagi pemahaman yang terhadap artikel sebelum ini.

Namun sebelum ini, mari kita lihat terlebih dahulu apakah arahan mklink ini dalam Windows. Paparan dibawah diambil menerusi tangkap layar command prompt dalam Windows.