Google Docs mengendali dokumen atas talian


Google Docs merupakan singkatan daripada "Google Documents" telah dilancarkan sepenuhnya pada 13 Januari 2010. Ia merupakan aplikasi pengurusan pejabat di atas talian. Maknanya, segala dokumen dan fail-fail disimpan sepenuhnya di dalam pelayan Google. Setiap pemilik akaun Google, anda berpeluang untuk mengakses Google Docs sepenuhnya dengan ruangan storan simpanan sebesar 1GB. Artikel kali ini saya akan mengupas kehebatan dan keupayaan yang disediakan oleh pihak Google ini.