Greenshot perisian tangkap layar (screenshot) terbaik

Melalui kaedah biasa yang sedia ada pada kebanyakan komputer, kita akan menggunakan kekunci "Print Screen" pada papan kekunci untuk menangkap skrin terlebih dahulu. Seterusnya dengan perisian grafik atau pemprosesan teks seperti Microsoft Paint, tangkapan tadi disalin.

Kemudian kita akan melakukan aktiviti seperti "cropping" iaitu memilih atau membuang bahagian-bahagian tertentu pada tangkapan tersebut. Jika perlu, teks dimasukkan, anak panah dan lain-lain tanda yang digunakan untuk merujuk dan memberitahu kepada pihak ketiga.

Paparan rawak gambar bersama pautan

Penggunaan elemen gambar bukan sahaja dapat menambah keceriaan satu-satu laman web malah sekiranya elemen gambar tersebut menggunakan kesan khas dengan bantuan Javascript akan dapat meningkatkan kredibiliti laman itu sendiri. Dalam tutorial kali ini, satu skrip yang mudah dan ringkas untuk melakukan kitaran gambar bersama pautan akan ditunjukkan.

Kod Javascript yang mudah ini juga digunakan di laman Kripkorn Studios.

Mengurangkan saiz laman web

Secara konsepnya, sesuai yang bersaiz besar memerlukan masa yang lebih untuk dimuat turun. Jadi dalam kes ini, sekiranya saiz untuk satu-satu laman adalah besar, maka proses untuk memuat turun sesuatu laman akan mengambil masa lebih lama. Keadaan ini akan menyebabkan laman tersebut akan mempunyai "gap" atau jangka masa tertentu sebelum di siap dipaparkan di pelayar pengguna.

Visual Tambahan dan SEO

Seperti yang telah diterangkan sebelum ini, Agen Carian tidak berupaya untuk melakukan kerja tambahan mengindeks secara terus visual tambahan seperti gambar, bunyi, video "flash", "frames" dan Javascript. Sebaliknya, mereka bergantung kepada informasi tambahan secara teksual yang kita sediakan dan dengan informasi tersebut barulah Agen Carian boleh melakukan pengindeksan.