2 Hasilkan email pengesahan pada borang pendaftaran


Borang pendaftaran akaun pengguna Drupal didatangkan secara lalai dengan dua medan utama iaitu nama pengguna dan alamat emel. Bergantung kepada konfigurasi yang ditetapkan pada Administration Configuration People Account settings, Drupal akan memaparkan tambahan medan seperti kata laluan dan profil pengguna pada borang pendaftaran.


Memasang OpenCart di pengehosan web dengan CPanel

Sebelum sistem ini dapat berfungsi dengan sempurna, ianya perlu melalui proses pemasangan pada pengehosan web terlebih dahulu. Terdapat cara yang mudah untuk membolehkan pemasangan ini dilakukan dalam 3 langkah yang pantas.

Terlebih dahulu pastikan anda telah melanggan dan mempunyai pengehosan web. Contoh yang ditunjukkan adalah pemasangan pada sistem pengurusan pelayan menggunakan Control Panel atau CPanel.

Apa itu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Kebanyakan perisian-perisian ini hanya direka untuk menghantar keluar emel menerusinya sahaja. Apabila kita melakukan tetapan untuk menggunakan satu-satu perisian mengendalikan mel, secara tipikalnya kita perlu memberikan maklumat SMTP kepadanya bagi tujuan penghantaran keluar sebarang mel. Manakala terdapat dua protokol lain yang digunakan untuk menerima mel daripada luar iaitu POP3 dan IMAP.

Apa itu "Mail server" (pelayan emel)

Ianya sangat mudah untuk memahami bagaimana satu-satu proses penghantaran emel berlaku memandangkan kaedahnya adalah membawa maklumat daripada satu titik A kepada titik B. Namun yang perlu dijelaskan adalah bagaimana mesej dalam emel tersebut bergerak dari penghantar kepada pengguna yang tertentu/spesifik? Proses ini melibatkan satu bahagian yang kita panggil pelayan emel (Mail server).

19.7 Kekardinalan (Cardinality) dalam SQL penentu keunikan lajur

Kekardinalan adalah merujuk kepada keunikkan nilai data-data yang terkandung dalam satu-satu lajur jadual pangkalan data. Lebih rendah kadar kekardinalan, maka semakin tinggi potensi untuk duplikasi data dalam lajur tersebut berlaku. Oleh itu, sekiranya satu lajur itu mempunyai nilai kekardinalan yang paling rendah merupakan lajur yang ke semua nilai datanya adalah sama.

Pangkalan data SQL menggunakan kekardinalan untuk membantunya melaksanakan arahan yang spesifik berdasarkan tugasan yang diberikan.

Tutorial: