Sepuluh (10) perkara penting untuk web E-commerce

#1 Logo yang jelas

Mempunyai logo perniagaan yang jelas adalah penting kepada yang baru dibangunkan atau sudah lama bertapak. Dalam kes ini, identiti pengenalan kepada penjenamaan logo yang mudah dikenali dan diingati adalah antara elemen yang memberi kepercayaan kepada pelanggan terhadap syarikat kita. Jenama yang popular mampu menghasilkan jualan yang sangat tinggi mahupun dengan beberapa fungsi asas laman web sahaja. Boleh dikatakan hanya dengan memaparkan logo, produk jualan dan butang "Beli" sahaja sudah cukup bagi kes-kes tertentu.

1 Pemilihan Templat: Baru, Pertengahan, Pakar

Dalam menghasilkan atau mengubahsuai tema dalam Drupal, terdapat tiga peringkat yang ditetapkan. Anda boleh memilih untuk bermula dari peringkat baru, pertengahan atau pakar.

Templat: Peringkat baru

Sekiranya ini merupakan laman Drupal anda yang pertama dan tidak mempunyai kemahiran dalam CSS dan pengubahsuaian tema sebelum ini, dinasihatkan untuk anda memasang tema-tema dan templat yang disediakan di laman-laman yang menyediakan.

Antara pilihan yang boleh digunakan adalah seperti ini:

CMS: Kebolehgunaan (usability) & kefungsian (functionality)

Hari ini pelbagai jenis dan pelantar CMS membanjiri dunia internet serentak dengan tuntutan pengguna untuk menghasilkan laman web sendiri. Sistem yang diterapkan setiap hari melalui proses peningkatan bagi menghasilkan satu perisian yang terbaik.

Berbicara mengenai elemen ini, antara faktor yang begitu menjadi perbualan ramai adalah mesra pengguna dan proses pembelajaran yang paling singkat tetapi mampu untuk hasilkan produk seperti seorang professional. Jika dulu, semua ini terpaksa bermula dari bawah, tapi dengan CMS mampu menyelesaikan segalanya.

"Mail Merge" Untuk Microsoft Word 2007

Apa Itu "Mail Merge"?

Bayangkan anda terpaksa menulis 1000 pucuk surat yang semua kandungannya sama kecuali yang berlainan hanya alamat, tarikh, nama dan beberapa terma-terma tertentu.

Secara manualnya, anda akan menulis surat pertama, kemudian cetak, ubah perkara-perkara seperti alamat, nama, tarikh dan lain-lain kemudian cetak surat yang kedua dan ulang perkara yang sama sehingga selesai 1000 surat.

Pages