Penjanaan dan pengesahan nombor kad kredit menerusi algoritma Luhn

Paten atau kaedah yang ditunjukkan merupakan standard yang diguna pakai oleh semua bank-bank di dunia untuk menjana nombor kad kredit bagi pengeluaran kad kredit kepda pemilik atau pemohon. Setiap jenis kad kredit mempunyai digit pengenalan di hadapan yang mewakili jenis syarikat yang mengeluarkan kad kredit seperti Visa atau Mastercard.