6.1 Configuration: People

Dalam bahagian Configuration ini, kita akan cuba mengupas satu per satu konfigurasi yang disediakan dalam pemasangan asas Drupal ini mengikut kumpulan yang disediakan. Untuk makluman anda, kumpulan konfigurasi ini merupakan elemen baru dalam Drupal 7 kerana sebelum ini, dalam D6 klasifikasi tidak diwujudkan langsung sebaliknya ke semuanya dirangkumkan dalam satu paparan sahaja.