Dinamik URL

Apa itu URL dinamik?

Dinamik URL kebiasaanya ditemui dan digunakan pada laman web yang menggunakan teknologi sistem pangkalan data, seperti MySQL. Penghasilan laman web yang bercirikan dinamik berbeza dari laman web jenis statik yang mana dinamik memerlukan pemboleh ubah pada alamat URLnya bagi membolehkan ianya berfungsi dengan baik.