Greenshot perisian tangkap layar (screenshot) terbaik

Melalui kaedah biasa yang sedia ada pada kebanyakan komputer, kita akan menggunakan kekunci "Print Screen" pada papan kekunci untuk menangkap skrin terlebih dahulu. Seterusnya dengan perisian grafik atau pemprosesan teks seperti Microsoft Paint, tangkapan tadi disalin.

Kemudian kita akan melakukan aktiviti seperti "cropping" iaitu memilih atau membuang bahagian-bahagian tertentu pada tangkapan tersebut. Jika perlu, teks dimasukkan, anak panah dan lain-lain tanda yang digunakan untuk merujuk dan memberitahu kepada pihak ketiga.