Kekurangan dan kelemahan multi-bahasa dalam Drupal 6 dan Drupal 7

Dalam satu artikel sebelum ini, saya telah menerangkan sepenuhnya bagaimana Drupal mengendalikan multi-bahasa agar ianya mengekalkan imej Drupal sebagai satu sistem yang fleksibel dan paling stabil. Setiap versi peningkatan major Drupal akan mengalami perubahan dari segi aliran proses dan kerangkanya.

Apa yang penting adalah anda perlu ketahui kekurangan dan kelemahan yang ada pada setiap versi barulah anda mendapat kelebihan dari segi pengurusan dan pembinaan laman sehingga siap.