11.3 Profil tetapan untuk setiap proses backup

Pada peringkat awal mengenai modul ini, kita boleh melakukan proses backup sama ada menerusi manual atau pun berjadual. Proses ini boleh ditetapkan satu profil atau konfigurasi yang pelbagai. Sebagai contoh penamaan untuk fail salinan, bentuk mampatan, jadual dalam pangkalan data yang akan disalin serta notifikasi setiap kali ianya dijalankan.

Konfigurasi ini ditetapkan dibahagian Profiles. Di ruangan pentadbiran modul Backup and Migrate, klik pada tab Profiles.

11 Modul Backup and Migrate

Backup atau salinan pendua kepada laman web anda yang sebenar sangat penting bagi memastikan kita mempunyai alternatif yang terbaik sekiranya berlaku sesuatu seperti digondam, laman web rosak, kehilangan data atau tindakan diluar jangkaan. Pangkalan data adalah yang paling penting untuk di"backup" memandangkan sistem Drupal sepenuhnya berpegang kepadanya bagi membenarkannya ia beroperasi.