Kuasa sebenar dalam PHP adalah fungsi atau function. Dalam PHP terdapat lebih 700 fungsi terbina didalamnya yang boleh anda gunakan.

Fungsi

Dalam tutorial kali ini, anda belajar cara-cara untuk membuat fungsi anda sendiri.

Membuat fungsi PHP

Fungsi adalah ada blok kod yang akan diproses apabila anda memerlukannya.

Cara-cara membuat fungsi dalam PHP

 1. Semua fungsi mestila bermula dengan perkataan 'function()'
 2. Nama fungsi boleh bermula dengan menggunakan abjad atau pun underscore. Nombor tidak dibenarkan.
 3. Gunakan 'curly braces' "{" untuk petanda permulaan koding anda.
 4. Tuliskan koding anda.
 5. 'curly braces' "}" untuk petanda koding anda tamat.

Contoh:

Koding dibawah menggunakan fungsi untuk menulias nama portal ini.

<html>
<body>

<?php
function Namaportal()
 {
 echo "KripkornStudios";
 }

Namaportal();
?>

</body>
</html>

Koding diatas akan memaparkan output:

KripkornStudios

Contoh 2:

<html>

<body>

<?php
function NamaPortal()
 {
 echo "KripkornStudios";
 }

echo "Hello semua!<br />";
echo "Portal ini bernama ";
NamaPortal();
echo ".<br />Saya ulang sekali lagi, ";
NamaPortal();
echo " adalah nama portal ini.";
?>

</body>
</html>

Koding di atas akan memaparkan output:

Hello semua!
Portal ini bernama KripkornStudios.
Saya ulang sekali lagi, KripkornStudios adalah nama portal ini

Penggunaan Parameter.

Fungsi diatas adalah fungsi yang ringkas dan mudah. Ia hanya memaparkan satu rentetan atau string yang statik.

Untuk menambahkan kebolehkan fungsi, Parameter digunakan. Parameter bertindak seperti pembolehubah. Parameter dimasukan didalam kurung selepas nama fungsi,

Contoh

<html>
<body>

<?php
function TulisNama($nama)
 {
 echo $fname . "<br>";
 }

echo "Nama saya ialah ";
TulisNama("Abu");

echo "Nama saya ialah ";
TulisNama("Ali");

echo "Nama saya ialah ";
TulisNama("Mamat");
?>

</body>
</html>

Koding diatas akan memaparkan output :

Nama saya ialah Abu
Nama saya ialah Ali
Nama saya ialah Mamat

Contoh 2 menggunakan 2 parameter::

<html>
<body>

<?php
function Nama($fname,$umur)
{
echo $fname . " berumur" . $umur . " tahun<br />";
}

echo "Nama saya ";
Nama("Ali","32");

echo "Nama saya ";
Nama("Abu","40");

echo "Nama saya ";
Nama("Minah","18");
?>

</body>
</html>

Koding diatas akan menghasilkan output berikut:

Nama saya Ali berumur 32 tahun
Nama saya Abu berumur 40 tahun
Nama saya Ali berumur 32 tahun

Fungsi yang mengembalikan nilai

Fungsi juga boleh memulangkan nilai, contohnya seperti dibawah.

<html>
<body>

<?php
function add($x,$y)
 {
 $total = $x + $y;
 return $total;
 }

echo "1 + 16 = " . add(1,16);
?>

</body>
</html>

Output diatas ialah:

1 + 16 = 17

Penilaian: 
4
Average: 4 (3 votes)