Sekarang kita perpindah ke skrin tetapan Views yang lebih mendalam. Di bahagian ini kita dapat lihat terdapat tiga (3) lajur yang memaparkan beberapa maklumat. Maklumat ini merupakan konfigurasi Views yang boleh diubah suai dan digunakan bagi menentukan set data yang akan dipanggil daripada pangkalan data.

paparan vlanjut konfigurasi views

The full content of this page is available to premium users only.