Kita telah mengenali dengan lebih dekat tentang sistem yang diaplikasikan oleh Drupal dalam proses pembinaan paparan dalam artikel sebelum ini. Bermula daripada konsep sehinggalah kita melihat fail-fail yang terlibat dalam keseluruhan theme.

Mungkin terlalu awal untuk kita memahami perkara-perkara seperti ini, tetapi ia adalah satu konsep asas yang perlu diketahui oleh pembangun templat dalam Drupal. Beberapa perkara yang sama juga akan disebut dalam bahagian-bahagian selanjutnya.

The full content of this page is available to premium users only.