Theme merupakan elemen atau beberapa fail yang dilaksanakan dalam Drupal untuk mengawal susunan dan bentuk paparan laman web.

Bahagian ini menuntut pengetahuan mengenai HTML dan CSS dengan banyaknya. Namun begitu pengalaman dalam menggunakan PHP secara asas sudah mencukupi. Kita akan bermula dengan mengubah suai templat Drupal 7 yang sedia ada dan diikuti dengan pembinaan templat daripada awal.

The full content of this page is available to premium users only.