.info (diperlukan)

Menyimpan semua maklumat mengenai theme termasuklah region, fail CSS, fail JavaScript, meta data dan lain-lain. Penamaan fail .info haruslah sama dengan nama folder. Katakan folder theme01, maka fail adalah theme01.info

Fail-fail templat (.tpl.php)

The full content of this page is available to premium users only.