Pengenalan

Only local images are allowed.

Jenis Fail : .xml, .rss

Jenis media internet : application/rss+xml

Sambungan dari : XML

RSS adalah satu cabang daripada Web Feed. RSS digunakan untuk memudahkan pelayar mengetahui laman web atau blog anda mempunyai artikel terbaru. Dokumen RSS mengandungi maklumat-maklumat ringkas tentang artikel terbaru dan guna metadata iaitu maklumat tentang penulis artikel tersebut dan juga masa artikel itu ditulis.

RSS Feed boleh dibaca dengan menggunakan perisian tertentu yang dipanggil "RSS Reader", "Feed Reader", atau "aggregator".Pelayar web pada masa kini contonya Moziila dan IE 7 juga dilengkapi dengan RSS Reader.

"Untuk lebih memudahkan pemahaman anda, kita mengambil satu anologi, contohnya anda seorang yang berminat dengan kereta keluaran Proton. Jadi anda inginkan setiap maklumat tentang kereta keluaran proton disampaikan kepada anda dengan segera. Maklumat tersebut boleh disampaikan kepada anda melalui beberapa cara contohnya SMS atau E-mail. Oleh itu, anda melanggan berita tentang kereta keluaran proton."

Untuk melanggan sesuatu RSS atau Web Feed anda hanya perlu memasukan URL alamat tersebut kedalam RSS Reader atau pun klik icon RSS dilaman web tersebut(jika disediakan contohnya laman web ini dibahagian bawah.).

RSS menggunakan format XML untuk proses pengeksportan data. Akronim bagi RSS ada seperti berikut:

  • Rich Site Summary (RSS 0.91)
  • RDF Site Summary (RSS 0.9 y 1.0)
  • Really Simple Syndication (RSS 2.0)

Kebiasaanya ramai pengguna salah anggap bahawa RSS adalah Web Feed, RSS adalah cabang daripada Web Feed, salah satu cabang lagi adalah Atom

Contoh RSS fail.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0" xml:base="http://www.kripkornstudios.com/?q=frontpage" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel>
<title>Kripkorn Studios - Pencetus Minda Anda</title>
<link>http://www.kripkornstudios.com/?q=frontpage</link>
<description></description>
<language>malay</language>
<item>
<title>Apa itu RSS?</title>
<link>http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/apa-itu-rss</link>
<description>&lt;p&gt;Seringkali kita terdengar atau terbaca perkataan RSS atau Web Feed. Tetapi tahukah anda apakah kegunaan RSS ini? Artikel kali ini akan menerangkan maksud dan fungsi-fungsi RSS.&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;Pengenalan.&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;inline inline-none&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.kripkornstudios.com/sites/default/files/images/upload/page/thumbnails/tutorial-semuka-apa-itu-rss.png&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  class=&quot;image image-_original &quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Jenis Fail : .xml, .rss&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jenis media internet : &lt;code&gt;application/rss+xml &lt;/code&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;code&gt;Sambungan dari : XML&lt;/code&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div class=&quot;image-clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/apa-itu-rss&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;baca lagi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
<category domain="http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/artikel/internet">Internet</category>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:11:50 +0000</pubDate>
<dc:creator>kripkorn</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">269 at http://www.kripkornstudios.com</guid>

</item>
<item>
<title>Cara Menggunakan FTP</title>
<link>http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/cara-menggunakan-ftp</link>
<description>&lt;p&gt;Dalam tutorial kali ini, kita akan mempelajari cara-cara menggunakan perisian FTP. FTP adalah akronim bagi &lt;em&gt;&lt;strong&gt;File Transfer Protocol&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;. Perisian FTP digunakan untuk memudahkan anda meng&lt;em&gt;upload,&lt;/em&gt;mengubahsuai fail dan juga membuang fail-fail yang terdapat dalam pelayan web anda.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Terdapat pelbagai jenis FTP, disini saya senaraikan 3 FTP yang paling dikenali.Perisian FTP kebiasaanya &lt;em&gt;shareware&lt;/em&gt; iaitu anda boleh menggunakannya untuk tempoh-tempoh yang tertentu sahaja.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. &lt;a href=&quot;http://www.smartftp.com/&quot;&gt;SmartFTP&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/cara-menggunakan-ftp&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;baca lagi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
<category domain="http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/artikel/pelayan-web">Pelayan Web</category>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 05:33:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>kripkorn</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">264 at http://www.kripkornstudios.com</guid>

</item>
<item>
<title>Fantatisco De Luxe</title>
<link>http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/fantatisco-de-luxe</link>
<description>&lt;p&gt;Fantastico De Luxe digunakan untuk meng&amp;quot;&lt;em&gt;install&lt;/em&gt;&amp;quot; CMS (Content Management System). Ini membantu anda dalam mengurangkan masa untuk meng&amp;quot;&lt;em&gt;upload&lt;/em&gt;&amp;quot;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;fail-fail CMS anda ke dalam pelayan web. Tidak semua pelayan mempunyai kemudahan ini. Di bawah ini adalah antaramuka Fantastico De Luxe&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;inline inline-none&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/?q=galeri/6&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.kripkornstudios.com/sites/default/files/images/5.thumbnail.JPG&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;  class=&quot;image image-thumbnail &quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;95&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Di sini saya akan menggunakan contoh &lt;strong&gt;Joomla 1.5 &lt;/strong&gt;untuk menerangkan cara-cara menggunakan Fantastico De Luxe.&lt;/p&gt;
&lt;div class=&quot;image-clear&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/fantatisco-de-luxe&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;baca lagi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
<category domain="http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/artikel/pelayan-web">Pelayan Web</category>
<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:10:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>kripkorn</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">258 at http://www.kripkornstudios.com</guid>

</item>
<item>
<title>Sambungan CPanel 2</title>
<link>http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/sambugan-cpanel-2</link>
<description>&lt;h6&gt;Error Pages&lt;/h6&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Error Pages&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;adalah pemberitahuan pelayan kepada pelayar sekiranya berlaku sebarang kesilapan atau ralat dengan memaparkan kod ralat. Jika anda ingin membuat &lt;em&gt;Error Pages &lt;/em&gt;sendiri, icon ini boleh digunakan. Contoh &lt;em&gt;error pages &lt;/em&gt;yang biasa berlaku adalah:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;400 - &lt;em&gt;bad request&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;500 - &lt;em&gt;internel server error&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/sambugan-cpanel-2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;baca lagi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
<category domain="http://www.kripkornstudios.com/?q=artikel/artikel/pelayan-web">Pelayan Web</category>
<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:51:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>kripkorn</dc:creator>
<guid isPermaLink="false">257 at http://www.kripkornstudios.com</guid>

</item>
</channel>
</rss>

Link dibawah perlulah dimasukan didalam dokumen XHTML untuk menyediakan sambungan kepada RSS Feed

<link href="rss.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Sitewide RSS Feed" />
Penilaian: 
1
Your rating: None Average: 1 (1 vote)