Ruangan "User Management"

Only local images are allowed.

Ruangan ini menyediakan kawalan had capaian pengguna di dalam Drupal.

Access rules
Membuat senarai peraturan seperti menghalang pendaftaran bagi kata nama, menghalang IP pengguna dan guna menghalang penggunaan email tertentu.

Permissions
Penetapan capaian pengguna berdasarkan peranan tertentu. Drupal pada asasnya mempunyai 2 peranan yang sudah tersedia iaitu anynomous (tetamu) dan juga registered (berdaftar). Peranan ini boleh ditambah pada bahagian Roles.

Roles
Ubah, Tambah dan menetapkan pengguna pada peranan tertentu.

User settings
Konfigurasi asas untuk pengguna yang ingin berdaftar seperti, perlu kebenaran dari pihak Admin, perlukan emel pengaktifan atau tidak dibenarkan mendaftar.

Users
Menyenaraikan semua ahli berdaftar. Ruangan ini boleh digunakan untuk membuang dan mengubah akaun pengguna tersebut.

Penilaian: 
3
Average: 2.5 (2 votes)