Questions10
Attempts allowed1
AvailableAlways
Pass rate80 %
Time limit0:15:00
Backwards navigationAllowed

Kuiz ini mengandungi soalan-soalan berkaitan dengan perkara asas dalam mengenali Drupal. Anda perlu menjawab semua soalan dan tempoh masa yang diberikan adalah selama 15 minit.

You are not allowed to take this Quiz.