Untuk memudahkan pemahaman mengenai bit, kita cuba bandingkan dengan sesuatu yang anda faham, katakan digit. Digit adalah satu ruang yang boleh menempatkan satu angka dari 0 hingga 9. Digit-digit selalunya digabungkan bersama-sama untuk membentuk dan membina satu nilai yang lebih besar. Sebagai contohnya 3185.Nombor ini mempunyai 4 digit. Nombor ini diisi dan ditempatkan berdasarkan kepada puluhan tertentu yang boleh saya ringkaskan seperti dibawah:(3 * 1000) + (1 * 100) + (1 x 10) + (5 * 1) = 3185Cara lain dan sama untuk menyatakan nombor tersebut adalah dengan menggunakan penggandaan 10. Ianya dinyatakan seperti berikut:(3 * 103) + (1 * 102) + (1 * 101) + (5 * 100) = 3185Anda boleh lihat angka-angka ini disusun berdasarkan kepada nilai kuasa bagi 10 yang bermula dengan sifar. Pada hari ini, sistem penomboran berasaskan kepada 10 telah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia. Mungkin juga manusia dikurniakan dengan 10 jari, menjadikan kita sepenuhnya mengamalkan sistem penomboran ini. Tapi bayangkan bagaimana sekiranya manusia hanya mempunyai 8 jari, sudah tentu sistem penomboran yang akan digunakan berasaskan kepada 8.Hakikatnya, kita boleh menggunakan sebarang jenis sistem penomboran, tidak terhad kepada 10 atau 8 sahaja. Tetapi penggunaannya perlu mempunyai sebab dan keadaan yang tertentu. Dalam sistem perkomputeran, ianya menjalankan dan menggunakan sistem penomboran berasaskan kepada 2, atau lebih dikenali sebagai sistem penomboran binari.Sistem asas penomboran asas 2 dan 8 bit per baitSebab utama komputer menggunakan sistem penomboran berasaskan 2 adalah kerana ianya mudah dan sesuai digunakan pada semua teknologi pada masa kini. Di samping, sistem asas komputer hanya mengenali 2 arahan kerja iaitu sama ada tutup (0) atau buka (1). Keadaan ini sama seperti membuka dan menutup suis. Dalam sistem binaan cip komputer, ianya menggunakan arus elektrik bagi setiap arahan. Arus elektrik hanya membenarkan dua situasi arahan iaitu cetuskan aliran (1) atau matikan aliran (0).Selain itu, komputer dibina menggunakan asas penomboran 2 untuk mengurangkan kos pembinaan berbanding komputer yang menggunakan asas penomboran yang lain. Bagi membolehkan komputer memahami arahan atau input yang dimasukkan, satu istilah diperkenalkan iaitu angka binari. Angka binari ini adalah terjemahan daripada sistem nombor binari yang dipanggil bit.Satu bit adalah mewakili satu angka. Bit adalah singkatan daripada "Binary digIT". Sistem nombor persepuluh yang kita gunakan sekarang mempunyai digit dari 0 hingga 9 manakala sistem binari hanya terhad kepada 2 angka sahaja iaitu 0 dan 1. Jadi bagaimana untuk menyatakan nombor 3185 (contoh sebelum ini) dalam sistem binari sedangkan kita hanya mempunyai angka 0 dan 1 sahaja?Caranya sama seperti kita nyatakan satu nombor dalam sistem persepuluh sebelum ini. Perhatikan contoh di bawah ini:(1 * 23) + (0 * 22) + (1 * 21) + (1 * 20) = 8 + 0 + 2 + 1 = 11Apa yang berbeza dalam sistem persepuluh, dalam sistem binari kita menggunakan 2 sebagai asas dan dikuasakan dengan kedudukannya mengikut turutan. Bermakna, untuk menyatakan angka 11 dalam sistem binari ianya ditulis 1011. Setiap satu tempat dalam sistem binari mewakili satu bit. Oleh itu, untuk nilai 11, terdapat 4 tempat yang diwakili menerusi binari yang membawa nilai 4 bit. Jadi, untuk 100110 membawa ruangan sebanyak 6 bit.Dalam komputer, ia sangat jarang menggunakan perwakilan bit dan selalunya dirangkumkan dalam satu koleksi penomboran 8 bit (lapan angka) yang dipanggil bait. Mengapa mesti 8 bit dalam satu bait? Bagi menjawab persoalan ini, ianya boleh disamakan mengapa satu dozen bola mempunyai 12 biji bola? Perwakilan 8 bit kepada satu bait diperolehi daripada hasil daripada uji kaji dan cuba jaya saintis terdahulu selama lebih 50 tahun.Jadi, menerusi perwakilan 8 bit untuk satu bait, kita boleh menghasilkan sebanyak 256 nilai yang bermula dari 0 sehingga 255 seperti di bawah: 0 = 00000000
 1 = 00000001
 2 = 00000010
    .
    .
254 = 11111110
255 = 11111111Perwakilan bait kepada kod aksara ASCIISeperti dalam sebelum ini, komputer hanya mengenali dan memahami dua angka sahaja iaitu 0 dan 1. Bagi membolehkan komputer mengenal abjad atau aksara, satu perwakilan perlu diwujudkan. Oleh itu, satu perwakilan diwujudkan untuk memetakan setiap bait yang dihasilkan sebelum ini kepada satu-satu aksara tertentu. Pemetaan ini diwujudkan dalam satu kod yang dipanggil ASCII.Jadi, setiap satu aksara atau abjad yang kita tulis, akan disimpan atau diproses sebagai satu bait menerusi perkakas memori atau cakera keras komputer. Untuk lebih mudah memahami konsep ini, kita lakukan sedikit eksperimen. Sekiranya anda menggunakan sistem operasi Windows, jalankan perisian Notepad. Kemudian taipkan perkataan ini "Angka Binari". Simpan dan namakan sebagai binari.txt. Klik kanan pada fail tersebut dan pilih "Properties". Perhatikan pada saiz dalam "bytes", ianya adalah sebanyak 12 bytes. Ini bermakna perkataan tersebut adalah sebanyak 12 aksara TERMASUK ruang.Sekiranya anda menambah apa-apa perkataan lain, simpan dan perhatikan pertambahan baits adalah sama dengan bilangan aksara yang ditambah. Ini bermakna, setiap satu aksara adalah bersamaan dengan 1 bait.Sekarang, anda lihat kembali perkataan yang ditulis tadi. Apa yang anda pandang adalah 8 aksara yang boleh difahami. Sebaliknya apa yang dilihat oleh komputer adalah sebaliknya. Komputer tidak melihat sebagai 8 aksara sebaliknya adalah satu siri jujukan nombor yang dipetakan berdasarkan kepada jadual ASCII. Siri jujukan nombor apabila diterjemahkan kepada ASCII akan kelihatan seperti ini: A  n  g  k  a    B  i  n  a  r  i
101 155 147 153 141 040 102 151 156 141 162 151Ingat kembali bahawa jadual ASCII adalah berdasarkan kepada koleksi 8 bit yang diterjemahkan daripada sistem penomboran 2. Jadi sekiranya anda mahu melihat situasi sebenar yang dilihat oleh komputer adalah kita perlu menukarkan sistem penomboran 8 kepada sistem penomboran 2 melalui jadual penukaran ini menjadikannya:  101   155   147   153   141   040   102   151   156
01100101 10011011 10010011 10011001 10001101 10001100 01100110 10010111  .Perwakilan bait dan matematik binariApabila kita mula menulis dalam satu fail, pertambahan nilai bait akan semakin meningkat. Angka mungkin mencecah sehingga berpuluh-puluh digit yang mungkin menyukarkan kita untuk menyatakan nilainya. Oleh itu, dalam sistem perwakilan sekali lagi diwujudkan pemetaan dan perkiraan matematik bagi menilaikan satu angka bait yang besar. Ianya dinyatakan seperti dalam jadual di bawah:
Sukatan

Unit

Persamaan Nilai


Kilo


K


210 = 1,024 bait


Mega


M


220 = 1,048,576 bait


Giga


G


230 = 1,073,741,824 bait


Tera


T


240 = 1,099,511,627,776 bait


Peta


P


250 = 1,125,899,906,842,624 bait


Exa


E


260 = 1,152,921,504,606,846,976 bait


Zetta


Z


270 = 1,180,591,620,717,411,303,424 bait


Yotta


Y


280 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 bait


Jadi, bagaimana komputer menjalankan proses matematik? Kaedah yang kita gunakan sekarang menerusi sistem nombor persepuluh digunakan sepenuhnya dalam sistem binari. Apa yang berbeza, komputer menggunakan dua digit sahaja iaitu 0 dan 1 dalam proses matematiknya. Lihat contoh proses matematik untuk sistem persepuluhan: 2 2
+ 2 9
-----
 5 1Bagi mendapatkan jawapan 59, anda akan mula mengira dari sebelah kanan dengan menambah 2 kepada 9 menghasilkan jawapan 11. Angka 1 ditulis dan satu lagi di bawa ke sebelah kiri. Seterusnya angka 1 tadi ditambahkan kepada 2 dan satu lagi 2 menjadikan 5. Sistem binari bertindak sama seperti di atas tetapi dalam bentuk 0 dan 1. Apabila kedua-dua nombor ini diterjemahkan kepada binari:  1 0 1 1 0
+  1 1 1 0 1
-------------
 1 1 0 0 1 1Caranya sama sahaja. Komputer akan memulakan proses penambahan dari sebelah kanan. Apabila 0 ditambahkan kepada 1, menghasilkan nilai 1. Apa angka 1 ditambahkan kepada 1, sepatutnya hasilnya adalah 2. Dalam sistem binari, tidak wujud angka 2. Jadi kita perlu rujuk semula jujukan siri yang menghasilkan nilai 2 iaitu (1 * 21) + (1 * 20) = 10. Maka nilai 0 ditulis dan 1 dibawa ke sebelah kanan. Proses diteruskan kepada 1(bawa) + 0 + 1 = 10. Angka 0 ditulis dan 1 dibawa ke bahagian terakhir. Dan proses terakhir adalah 1 + 1 + 1 = 11.Sekiranya kita tukarkan kembali hasil jawapan 110011 kepada sistem persepuluh menjadi:(1 * 25) + (1 * 24) + (0 * 23) + (0 * 22) + (1 * 21) + (1 * 20) = 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 51Jadi sebagai kesimpulannya: • Bit adalah satu sistem nombor binari. Satu bit diwakili sama ada 0 atau 1.

 • Satu bait diwakili oleh 8 bit.

 • Sistem matematik binari adalah sama seperti dalam sistem persepuluh, tetapi terhad kepada nilai 0 dan 1 sahaja.
Penilaian: 
3
Your rating: None Average: 3 (1 vote)

Komen

ayahnik's picture

Boleh pitam baca nie...huhu..

parasolx's picture
Admin

hehe.. sebab ini bahasa yang komputer gunakan untuk bertutur dan menjalankan operasi mereka. sebab tuh kita yang nak pitam. tp kalu kita tunjuk bahasa kita pula kt komputer.. mungkin dia yang pitam nnt.

------

Hadafi Solution & Resources: http://parasolx.net
Professional in Drupal web development, theme designing, consultation and training

gogeng's picture

1 bait sama dengan 8 bit

yag 32 bit, 64 bit macam mana??

ada 32 atau 64 angka ker?? lagi panjang nak mengira kalau macam tu...... penat penat

parasolx's picture
Admin

32bit/64bit adalah direfer kepada data handling.. maknanya saiz data yang diproses dalam satu kitaran pemprosesan di CPU. sistem yang guna 32bit satu data bersaiz 4bait, manakala 64bit saiz data adalah 8bait.

boleh baca artikel ini untuk pemahaman lebih: http://kripkornstudios.com.my/32-bit-vs-64-bit-perbezaan-sistem-dan-kelebihan

------

Hadafi Solution & Resources: http://parasolx.net
Professional in Drupal web development, theme designing, consultation and training