Penggunaan Section dan Category adalah untuk membezakan artikel-artikel anda. Kedua-dua fungsi ini berfungsi sebagai satu fail. Untuk memudahkan pemahaman mengenai Section dan Category, kita akan menggunakan anologi yang mudah.

Section - merupakan sebuah almari
Category - merupakan rak-rak yang terdapat dalam almari
Artikel - pakaian yang disimpan dalam almari.

Oleh itu, kalau mengikut susunan Section > Category > Artikel.

Section (Seksyen)

Anda boleh mencapai kategori dengan memasuki ruangan admin dan mengklik icon Section manager.

Only local images are allowed.

Anda akan mendapat paparan ruangan Section, untuk menambah Section baru. klik icon New pada ruangan kanan atas.

Only local images are allowed.

Title - Tajuk bagi Section
Alias - Nama yang akan terpapar pada URL
Published - Paparan
Order - Susunan
Access Level - Memberikan kawalan had capaian kepada pelayar sama ada pelayar biasa, berdaftar atau Special
Image - Logo bagi Section tersebut
Image Position - Posisi bagi gambar atau logo
Description - Keterangan bagi Section ini.

Setelah anda menambah, Section, barula anda boleh menambah Category. Anda memerlukan sekurang-kurangnya satu Section sebelum menambah Category. Setelah selesai semua klik butang Save pada bahagian kanan atas.

Category (Kategori)

Untuk mencapai ruangan Category, anda boleh menglik icon Category Manager.

Only local images are allowed.

Ruangan Category adalah seperti berikut:

Only local images are allowed.
Title - Tajuk bagi Category
Alias - Nama yang akan terpapar pada URL
Published - Paparan
Section - Menentukan Category ini terkandung dalam Section tertentu
Category Order - Susunan
Access Level - Memberikan kawalan had capaian kepada pelayar sama ada pelayar biasa, berdaftar atau Special
Image - Logo bagi Section tersebut
Image Position - Posisi bagi gambar atau logo
Description - Keterangan bagi Section ini.

Setelah selesai, anda bolehla mengklik butang Save pada ruangan atas kanan untuk menyimpan Category anda.

Penggunaan Category dan Section

Setelah anda menambah Category dan Section, anda akan boleh menggunakannya apabila anda mengubah atau memciptak artikel baru.

Anda akan dapat perhatikan pertambahan pada Section dan Category.

Only local images are allowed.

Only local images are allowed.

Penilaian: 
1
Average: 1 (1 vote)