Dalam bahagian Tag Asas ini, kita akan mempelajari beberapa tag elemen yang selalu digunakan dalam pembangunan laman web. Ianya satu kelebihan sekiranya anda dapat menghafal cara penggunaannya memandangkan ia merupakan tunjang kepada penyampaian maklumat sesuatu laman.

Penggunaan tag asas ini adalah elemen yang paling asas dan tidak melibatkan mana-mana penambahan kod aturcara yang lain. Ia berdiri dengan dirinya sendiri.

Teruskan pembelajaran kita dengan mengenali satu per satu tag asas ini.

Penilaian: 
3
Average: 3 (2 votes)