Bagi pengguna yang lebih suka untuk menulis aturcara dengan menggunakan Notepad atau perisian yang seakannya, corak dan cara penulisan aturcara adalah penting.

Berikut adalah contoh penulisan koding yang tidak teratur.

Selamat Datang
Hai...

Terima kasih atas lawatan sekali lagi

Sepintas lalu, memang tiada masalah untuk menganalisis aturcara yang senang. Tetapi bayangkan jikalau terdapat jujukan aturcara yang lebih panjang daripada ini. Sudah pasti akan lebih memeningkan. Jadi, untuk menyenangkan kerja anda semasa membina laman web penulisan koding seperti di bawah ini amat-amat digalakkan.

<html>
  <head>
     <title>Selamat Datang</title>
  </head>
<body>
<table>
  <tr>
    <td>Hai... <p>Terima kasih atas lawatan sekali lagi</p>
    </td>
  <tr>
</table>
</body>
</html>

Penulisan koding yang lebih teratur akan dapat memberikan gambaran terus kepada anda dan lebih menjimatkan masa serta tidak memeningkan anda.

Penilaian: 
4
Average: 3.3 (3 votes)