Pautan and AnchorsPautan digunakan untuk membuat sambungan kepada laman web yang lain, sama ada laman web anda sendiri atau pun luar dari laman web anda. Laman web tanpa pautan ibarat pokok yang tidak berdaun.Hypertext Reference (href)Penggunaan attribute href adalah tuntuk membuat sambungan kepada laman web lainSambungan mungkin dari sumber ruangan, dalam atau luaran.  • Ruangan- Links kepada webpage yang sama.

  • Dalam - Links kepada webpage dalam domain anda

  • Luaran - Links kepada website lain.


Pautan Tekstag <a> dan </a> adalah pembuka dan penutup bagi links. Kemudian attribute href digunakan untuk menetapkan sambungan link. Dibawah ini contoh penggunaan tulisan sebagai link.HTML Code:<a href="http://www.espn.go.com/" target="_blank" >ESPN Home</a>
<a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank" >Yahoo Home</a>Global Link:ESPN Home Yahoo HomeTarget PautanAttribute target digunakan untuk menetapkan cara link tersebut dibuka sama dalam dalam window yang sama, atau dalam window yang baru.HTML Code:target="

_blank"

Buka dalam window yang baru

_self"

Buka dalam window yang sama

_parent"

Buka dalam frame utama

_top"

Buka dalam windows yang sama dan batalkan semua frame


Contoh dibawah akan membuka laman web ESPN.COM dengan menggunakan window baruHTML Code:<a href="http://www.ESPN.com" target="_blank">ESPN.COM</a>_blank Target:ESPN.COMAnchorsAnchor digunakan untuk link yang berada dalam webpage yang sama. Untuk permulaan anda mestila mensetkan kedudukan anchor anda. Contohnya seperti dibawah.Example:<h2>Links and Anchors<a name="top"></a></h2>
<h2>Text Links<a name="text"></a></h2>
<h2>Email<a name="email"></a></h2>Seterusnya anda perlu membuat link kepada anchor tersebut.Anchor Code:<a href="#top">Tajuk Utama</a>
<a href="#text">Text Links</a>
<a href="#email">Emel Links</a>Links ruangan:
Pautan EmelUntuk pautan bagi emel adalah mudah. Sebaiknya anda perlu meletakkan subjet terus agar memudahkan pelayar menghantar emailHTML Code:<a href="mailto:kripkorn@yahoo.com?subject=Feedback">kripkorn@yahoo.com</a>  Email Links:
Anda juga boleh membuat tambahan dengan meletakkan sedikit isi kandungan di dalam emel tersebut secara automatikHTML Code:<a href="mailto:kripkorn@yahoo.com?subject=Feedback&body=Bagus Portal ini"> kripkorn@yahoo.com</a>Complete Email:kripkorn@yahoo.comPautan Muat TurunMeletakkan pautan untuk proses download atau muat turun adalah seperti meletakkan text link. Bezanya anda perlu meletakkan nama file yang ingin didownload oleh pelayar bersama-sama dengan extnya sekali.HTML Code:<a href="http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=43713">MSN default homepage & Bing default search engine</a>Download a Text Document:MSN default homepage & Bing default search enginePautan Asas; Base & DefaultPenggunaan tag base adalah untuk menetapkan link asas. Ini amat digalakkan kerana jika pautan ada rosak, base link akan digunakan. Kebiasaanya base link akan ditujukan kepada laman utama website anda.HTML Code:<head>
<base href="http://drupalnote.my">
</head>

Penilaian: 
Average: 5 (1 vote)