Pautan and Anchors

Pautan digunakan untuk membuat sambungan kepada laman web yang lain, sama ada laman web anda sendiri atau pun luar dari laman web anda. Laman web tanpa pautan ibarat pokok yang tidak berdaun.

Hypertext Reference (href)

Penggunaan attribute href adalah tuntuk membuat sambungan kepada laman web lain

Sambungan mungkin dari sumber ruangan, dalam atau luaran.

  • Ruangan- Links kepada webpage yang sama.
  • Dalam - Links kepada webpage dalam domain anda
  • Luaran - Links kepada website lain.

Pautan Teks

tag <a> dan </a> adalah pembuka dan penutup bagi links. Kemudian attribute href digunakan untuk menetapkan sambungan link. Dibawah ini contoh penggunaan tulisan sebagai link.

HTML Code:

<a href="http://www.espn.go.com/" target="_blank" >ESPN Home</a>
<a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank" >Yahoo Home</a>

Global Link:

ESPN Home Yahoo Home

Target Pautan

Attribute target digunakan untuk menetapkan cara link tersebut dibuka sama dalam dalam window yang sama, atau dalam window yang baru.

HTML Code:

target="_blank"Buka dalam window yang baru
_self"Buka dalam window yang sama
_parent"Buka dalam frame utama
_top"Buka dalam windows yang sama dan batalkan semua frame

Contoh dibawah akan membuka laman web ESPN.COM dengan menggunakan window baru

HTML Code:

<a href="http://www.ESPN.com" target="_blank">ESPN.COM</a>

_blank Target:

ESPN.COM

Anchors

Anchor digunakan untuk link yang berada dalam webpage yang sama. Untuk permulaan anda mestila mensetkan kedudukan anchor anda. Contohnya seperti dibawah.

Example:

<h2>Links and Anchors<a name="top"></a></h2>
<h2>Text Links<a name="text"></a></h2>
<h2>Email<a name="email"></a></h2>

Seterusnya anda perlu membuat link kepada anchor tersebut.

Anchor Code:

<a href="#top">Tajuk Utama</a>
<a href="#text">Text Links</a>
<a href="#email">Emel Links</a>

Links ruangan:

Pautan Emel

Untuk pautan bagi emel adalah mudah. Sebaiknya anda perlu meletakkan subjet terus agar memudahkan pelayar menghantar email

HTML Code:

<a href="mailto:kripkorn@yahoo.com?subject=Feedback">kripkorn@yahoo.com</a>  

Email Links:

Anda juga boleh membuat tambahan dengan meletakkan sedikit isi kandungan di dalam emel tersebut secara automatik

HTML Code:

<a href="mailto:kripkorn@yahoo.com?subject=Feedback&body=Bagus Portal ini"> kripkorn@yahoo.com</a>

Complete Email:

kripkorn@yahoo.com

Pautan Muat Turun

Meletakkan pautan untuk proses download atau muat turun adalah seperti meletakkan text link. Bezanya anda perlu meletakkan nama file yang ingin didownload oleh pelayar bersama-sama dengan extnya sekali.

HTML Code:

<a href="https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=43713">MSN default homepage & Bing default search engine</a>

Download a Text Document:

MSN default homepage & Bing default search engine

Pautan Asas; Base & Default

Penggunaan tag base adalah untuk menetapkan link asas. Ini amat digalakkan kerana jika pautan ada rosak, base link akan digunakan. Kebiasaanya base link akan ditujukan kepada laman utama website anda.

HTML Code:

<head>
<base href="https://www.drupalnote.my">
</head>
Penilaian: 
Average: 5 (1 vote)