Atribut perlu menggunakan huruf kecil

Ini adalah salah:

<table WIDTH="100%">

Ini adalah betul:

<table width="100%">

Nilai atribut perlu ada pengikat kata

Ini adalah salah:

<table width=100%>

Ini adalah betul:

<table width="100%">

Atribut tidak boleh diringkaskan

<input checked>
<input readonly>
<input disabled>
<option selected>
<frame noresize>

Ini adalah betul:

<input checked="checked" />
<input readonly="readonly" />
<input disbaled="disabled" />
<option selected="selected" />
<frame noresize="noresize" />

Berikut adalah senarai atribut ringkas dalam HTML dan sepatutnya ditulis seperti ini dalam xHTML:

HTML XHTML 
compact compact="compact"
checked checked="checked"
declare declare="declare"
readonly readonly="readonly"
disabled disabled="disabled"
selected selected="selected"
defer defer="defer"
ismap ismap="ismap"
nohref nohref="nohref"
noshade noshade="noshade"
nowrap nowrap="nowrap"
multiple multiple="multiple"
noresize noresize="noresize"

Atribut untuk bahasa

Aribut lang digunakan hampir ke semua dokumen xHTML. Kegunaan atribut ini adalah untuk menetapkan pemilihan bahasa untuk kandungan yang dipaparkan dalam laman tersebut.

Sekiranya anda menggunakan atribut lang dalam satu-satu elemen, ianya perlu diikuti dengan penambahan atribut xml:lang contohnya seperti berikut:

<div lang="ms" xml:lang="ms">Kripkorn Studios</div>
Penilaian: 
1
Average: 1 (1 vote)