Artikel-artikel mengenai "Open Source" secara umum dan khusus

Greenshot perisian tangkap layar (screenshot) terbaik

Melalui kaedah biasa yang sedia ada pada kebanyakan komputer, kita akan menggunakan kekunci "Print Screen" pada papan kekunci untuk menangkap skrin terlebih dahulu. Seterusnya dengan perisian grafik atau pemprosesan teks seperti Microsoft Paint, tangkapan tadi disalin.

Kemudian kita akan melakukan aktiviti seperti "cropping" iaitu memilih atau membuang bahagian-bahagian tertentu pada tangkapan tersebut. Jika perlu, teks dimasukkan, anak panah dan lain-lain tanda yang digunakan untuk merujuk dan memberitahu kepada pihak ketiga.

Sumber terbuka (Open source), pengertian dan perkara penting

Sumber terbuka (Open Source) didefinasi dan merujuk kepada satu-satu perisian yang dikeluarkan bersama kod aturcaranya yang asal di bawah satu lesen keluaran untuk memastikan ke semua hasil kerja tersebut dikeluarkan dengan aturcara asal, memelihara kepentingan pencipta asal dan penetapan peraturan kepada dan siapa yang berhak untuk menggunakannya.