Artikel-artikel mengenai "Open Source" secara umum dan khusus

Sumber terbuka (Open source), pengertian dan perkara penting

Sumber terbuka (Open Source) didefinasi dan merujuk kepada satu-satu perisian yang dikeluarkan bersama kod aturcaranya yang asal di bawah satu lesen keluaran untuk memastikan ke semua hasil kerja tersebut dikeluarkan dengan aturcara asal, memelihara kepentingan pencipta asal dan penetapan peraturan kepada dan siapa yang berhak untuk menggunakannya.